Agneta Söderqvist
KONST SKALL VARA SOM EN STRÄNG MELLAN JORD OCH HIMMEL. En bok om koreografen Per Jonsson.


Medverkande:

Anneli Alhanko
Peter Bengtson
Anders Bergdahl
Raphael Bonachela
Steven Brett
Christopher Bruce
Bim Clinell
Mats Bäcker
Mats Ek
Leif Elggren
Björn Elisson
Horace Engdahl
Dror Feiler
Donya Feuer
Nina Fonaroff
Fabio Galli
John Gripenholm
Kari Hakli
Anders Holdar
Joanna Holmgren
Iréne Hultman
Nina Höglund
Robbie Jack
Ingmar Jernberg
Marianne Johansson
Anna Greta Jonsson
Mikael Jonsson
Ingrid Kaijser
Leif Karlsson
Lesley Leslie-Spinks
Paul Liburd
Håkan Mayer
Brita Olsson
Virpi Pahkinen
Gunilla PetersÈn
Cecilia Roos
Enar Merkel Rydberg
Sven-David Sandström
Jens Sethzman
Anna Greta Ståhle
Ivar Sviestins
Agneta Söderqvist
Hugo Therkelsson
Olof Thiel
Bengt Wanselius
Lars Åkerlund
Margaretha Åsberg

Ett stort tack till Anna Greta Jonsson, Marianne Johansson, Per Bengtsson, Anna Grip,
Dansmuséet, Moderna Dansteatern, Kungliga Operan, Per Jonssons Minnesfond
och alla medverkande utan vars hjälp det här bokprojektet inte kunnat genomföras.

Omslagsfoto: Brita Olsson

Denna bok har tillkommit med stöd av:
Arbetsförmedlingen Kultur, Östra regionen
Konstnärsnämnden
Statens Kulturråd
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Kungliga Operan
Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete Danshögskolan Stockholm
Ljusdals Kommun

Textgranskning: Anders Bergdahl
Grafisk form: Agneta Söderqvist och Leif Elggren
© Agneta Söderqvist och de medverkande konstnärerna, författarna och fotograferna, Stockholm 2004

"Mina baletter är inte dramatiska eller berättande, jag har ingen ytlig handling att följa, men jag har en idé och arbetar ut en stomme, en ram, som skall omsluta koreografin. När man går bakom verkligheten till underliggande världar, där allt är frihet, finner man ändå att frihet utan en ram inte är frihet. Jag gör det svårt för mig själv om jag försöker att tänka ut rörelser i förväg, man fastnar lätt i det alltför uttänkta. Jag skapar min koreografi via en intuitiv känsla, som väckts av själva idén och i det tillståndet kan jag låta rörelserna forsa fram. Jag har svårt för vardagsrealism i teater och dans, jag kan inte andas då. Konst skall ha ett andligt mål, vara som en sträng mellan jord och himmel."
Per Jonsson

"När arbetet känts omöjligt och svårt har hjälpen alltid funnits där och gett mig den klarhet som jag behövt för att komma vidare och fortsätta. Öppenheten har gjort att arbetet växt åt alla håll, fler och fler arbetsuppgifter har fallit på mig och gett mig en styrka. Inspiration och glädje har jag fått i möten med alla kreativa, generösa människor som har berättat s öppenhjärtigt för mig om min kära kusin. Alla fantastiska bilder som jag har fått ta del av tack vare att så många fotografer följt Per under årens lopp. Viljan att ge och få öppna upp den kreativa skaparkraften hos alla människor har hela tiden varit den starkaste drivkraften.

'Boken skall vara klar till jul' var budskapet som jag fick. Det har gett mig mod att våga tro att jag ensam klarar denna stora uppgift som tilldelats mig och inte gett upp när allt har tyckts gå mig emot. Jag har innerst inne haft en förvissning om att boken skall bli till och bli klar när tiden är redo ‚ tidpunkten är redan given och är nu kommen. Min ödmjukhet är stor inför livet och döden ‚ den sanna verkligheten, rädslorna är borta, allt är så mycket större och vackrare, saknaden är bara min egen längtan."
Agneta Söderqvist


Back