NÅGOT OM EN MÄRKLIG MAN I LINKÖPING

En märklig man, en bekant till oss. - Vi har ända sedan våra första personliga
möten med Lennart af Larsson fascinerats av hans person och livsöde.
Under några vintermånader 2005 genomsökte vi våra minnen efter spår
av honom. Hågkomsterna från Linköping på 70-talet letade sig fram ur de
mentala vindskontoren. Vid den tiden (1972-75) arbetade vi med tidskrifterna
Guru Papers/Kulturgerillan och byggde upp det så kallade Hedvig Flum-arkivet.
Lennart utgjorde en inspirationskälla och ett föredöme och var en konkret
bekräftelse på att det vi arbetade med var rätt, att vi ingick i en tradition
av Konstnärer och att vi var på rätt väg. Lennart af Larsson var en välkänd
figur i stadens uteliv och vi var inte de enda som förundrades över hans
uppträdanden på Linköpings gator och torg.

Den här boken är en introduktion och presentation av en person som genom
sitt liv och verk, men utan att veta om det, kom att stimulera och uppmuntra
en grupp unga människor till att själva ta konsten på största allvar och att starta
tidskrifter och bokförlag. Lennart af Larsson var en person som fascinerade
genom sin uppenbarelse, men också genom sitt egensinniga konstnärskap.
I boken ges en bild av personen Lennart af Larsson (så gott det går i detta fall).
I boken finns också samlade alla de dikter vi kunnat hitta av hans hand. Vissa
publicerade han i lokala dagstidningar som Östgöta Correspondenten och
Folkbladet Östgöten. Andra publicerades i tidskrifterna The Guru Papers och
Kulturgerillan. I boken finns också det första kapitlet ur romanen "Båten som
delades" (Bokförlaget Fria Viljan 1979) och samtliga dikter som kulturjournalisten
Lasse Jonsson sammanställde och gav ut i diktsamlingen "Linköpingsskalden
Larsson" (Förlag Lasse Jonsson 1980). Vidare finns också en serie fotografier
som togs i hans hem i Linköping 1976.
Vi är många som fick en kick för livet av att tidigt komma i kontakt med Lennart
af Larsson. Vi vill i och med denna bok ge tillbaka något.
Med största respekt och tacksamhet.


Back